Binlet – pl – eu – 27

Nguyên vật liệu:

:point_right: Polyetylen đúc quay

:point_right: * Đã thử lửa theo tiêu chuẩn DIN 66084

Kích thước:

:point_right: Đường kính: 1130mm

:point_right: H: 700mm

:point_right: Trọng lượng: 26kg

:fire: Link sản phẩm: BINLET – PL – EU – 27 – Binlet


:house: Tầng 5, Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:phone: (024) 22 848484 - (024) 66 848484

:telephone_receiver: 0901 432 432

:envelope_with_arrow: [email protected]

:globe_with_meridians: https://www.binlet.com.vn/