Binlet – pl – eu – 11

Nguyên vật liệu: Thân – nhôm

Kích thước:

:point_right: H: 460mm, 610mm

:point_right: W: 1220mm

:point_right: D: 560mm

:point_right: Trọng lượng: 87kg

:fire: Link sản phẩm: BINLET – PL – EU – 11 – Binlet


:house: Tầng 5, Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:phone: (024) 22 848484 - (024) 66 848484

:telephone_receiver: 0901 432 432

:envelope_with_arrow: [email protected]

:globe_with_meridians: https://www.binlet.com.vn/