Binlet – b – eu – 72

Nguyên vật liệu: Ghế – bê tông hiệu suất (HPC)

Kích thước:

:point_right: H: 450mm

:point_right: W: 377mm

:point_right: D: 377mm

:point_right: Trọng lượng: 126kg

:fire: Link sản phẩm: BINLET – B – EU – 72 – Binlet


:house: Tầng 5, Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

:phone: (024) 22 848484 - (024) 66 848484

:telephone_receiver: 0901 432 432

:envelope_with_arrow: [email protected]

:globe_with_meridians: https://www.binlet.com.vn/