3 quy định trong tháng 12/2021 liên quan đến quyền lợi người lao động

Tháng cuối cùng của năm 2021 có một số quy định mà người lao động cần biết vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

1. Hạn cuối làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp nộp đơn đề nghị nhận tiền hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày 20/12/2021.

Tức dù người lao động đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ, nhưng nộp đơn đề nghị sau ngày này thì cũng không còn được giải quyết.

Do đó, người lao động cần hết sức lưu ý thời điểm này để nộp hồ sơ đúng hạn, tránh mất quyền lợi mà đáng lẽ mình được hưởng.

2. Hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Cũng theo Quyết định 28, nếu như ngày 20/12/2021 là hạn cuối để người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm hồ sơ đề nghị nhận tiền hỗ trợ, thì ngày 31/12/2021 cũng là hạn cuối để cơ quan bảo hiểm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Những người lao động nhận được tiền vào thời điểm muộn nhất này là người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người đang làm việc, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ tại thời điểm 30/11/2021 phải tự đi làm thủ tục.

3. Hạn cuối của chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Ngày 31/12/2021 sẽ là hạn cuối để xét hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Cụ thể, Nghị quyết này chỉ giải quyết việc hỗ trợ cho những người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc và chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021. Đây là khoảng thời gian được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4.

Sau ngày 31/12/2021, dù người lao động bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc không lương (và đáp ứng một số điều kiện khác theo Nghị quyết 68) cũng sẽ không nhận được tiền hỗ trợ.

Ngoài ra, cũng theo Nghị quyết 68, ngày 31/12/2021 cũng là thời gian cuối để được xét nhận tiền hỗ trợ đối với các trường hợp như:

- Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV dừng hoạt động 15 ngày trở lên (tính từ 01/5 - 31/12/2021);

- Hướng dẫn viên du lịch đã có thẻ hành nghề, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ 01/5 - 31/12/2021;

- Hộ kinh doanh (có đăng ký thuế), phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ 01/5 - 31/12/2021…

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam - Ngày cập nhật: 23/11/2021.