2 cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ thất nghiệp từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/09/2021 người lao động và người sử dụng lao động thỏa điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Trong bài viết sau, sẽ hướng dẫn 2 cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp trên điện thoại và máy tính.

1. Điều kiện để người lao động nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP

Phương thức nộp hồ sơ trực tuyến để nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP áp dụng đối với nhóm người lao động:

  • Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.
  • Hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

Một số điểm quan trọng trong Nghị quyết số 116/NQ-CP:

1. Đối tượng:

  • Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

3. Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

4. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

2. Hướng dẫn 2 cách nộp hồ sơ nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

Cách 1: Trên Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng dẫn sau được thực hiện trên laptop. Bạn có thể thực hiện các thao tác tương tự trên điện thoại nhé!

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam > Chọn Đăng nhập.

Bước 2: Nhập Mã số BHXH, mật khẩu và mã kiểm tra > Nhấn Đăng nhập.

Bước 3: Chọn Kê khai hồ sơ.

Bước 4: Tại màn hình Danh sách thủ tục, bấm vào biểu tượng bên trái mã thủ tục 653 - Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bước 5: Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, gồm có: Họ tên, ngày sinh, mã số BHXH, CMND/CCCD, số điện thoại, số tháng, địa chỉ liên hệ,… > Chọn hình thức nhận hỗ trợ, gồm có: Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân > Nhập mã xác nhận > Chọn Xác nhận.

Lưu ý: Các mục có dấu sao (*) là những thông tin bắt buộc phải điền trước khi gửi hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ.

Sau khi thực hiện xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo nộp hồ sơ thành công. Như vậy hồ sơ của người lao động đã được gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội rồi đấy!

Cách 2: Trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Bạn có thể tải ứng dụng VssID ngay tại đây:

Bước 1: Nhập Mã số BHXH và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng VssID.

Bước 2: Tại màn hình Quản lý cá nhân, chọn Dịch vụ công >chọn mục Hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Bước 3: Kiểm tra thông tin số tháng đóng BHTN, chọn hình thức nhận là Nhận bằng tiền mặt hoặc Nhận qua tài khoản > Chọn Cơ quan BHXH tiếp nhận > Nhấn Gửi .

Nếu chọn Nhận qua tài khoản , bạn cần điền thêm thông tin: Số tài khoản ngân hàng, Ngân hàng > Nhấn Gửi . Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã OTP cho bạn, điền vào và nhấn Xác nhận .

Ứng dụng sẽ thông báo Gửi hồ sơ thành công cho bạn. Bạn cũng có thể xem tình trạng xử lý hồ sơ tại Dịch vụ công > Lịch sử .